Nöroimmünoloji nedir?

Bedenimiz değişik organ ve sistemlerin koordineli olarak çalıştığı bir şebeke gibidir. Bu sistemler ağının önemli parçalarından biri sinir sistemimiz, bir diğeri de bağışıklık sistemimizdir. Ve bu iki sistem de şebekenin parçaları olarak karşılıklı etkileşimde bulunmaktadırlar. Eski yıllarda bu ilişkinin varlığı reddedilirken, günümüzde artık sinir sistemi ve bağışıklık sistemi arasında kompleks bir etkileşimin olduğu bilinmektedir. Bugün nöroimmünoloji olarak adlandırdığımız bu ilişkiler yumağının mekanizmaları ve rol oynadığı hastalıklar anlaşılmaya çalışılmakta, uygulanacak tedaviler bu iki sistemin ilişkilerini normalleştirmeye yönelik olarak dizayn edilmektedir.

Bugünkü bilgilerimiz bağışıklık sistemi hücrelerinin beyne ve sinir sisteminin diğer bölümlerine geçebildiklerini ortaya koymuştur. Bu geçiş ile sinir sistemi içinde bağışıklık reaksiyonu gelişmekte, bu reaksiyon kimi zaman faydalı/gerekli bir reaksiyon özelliğinde olurken, kimi zaman da kendi dokularına/hücrelerine zarar verme ile sonlanmakta ve değişik hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu bölümde gelişiminde bağışıklık sisteminin rol oynadığı sinir sistemi hastalıklarını ele alacağız. Bu grup hastalıkların çoğu genç erişkin nüfusta ortaya çıkan ve kişilerin yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilen hastalıklardır. Son yıllarda immünoloji alanındaki gelişmeler ile birlikte tedavilerinde de önemli bir yol katettiğimiz bu hastalıklarla ilgili temel bilgileri bu bölümde bulabileceksiniz.