Nörolojik Hastalıkları

Hangi Nörolojik Hastalıklar İmmün Sistemle İlişkilidir?

 1. Multipl skleroz(MS): Hastaların %85’inde hastalığın ilk yıllarında atak ve iyileşmelerle seyreden tekrarlayıcı bir santral sinir sistemi hastalığıdır.

 2. Myastenia gravis(MG): Yorulunca belirti ve bulguların şiddetlendiği bir sinir-kas kavşağı hastalığıdır.

 3. Guillain-Barre sendromu(GBS): Hastaların çoğunda bacaklardan başlayıp vücudun üst bölümüne doğru ilerleyen kas kuvvetsizliği ile seyreden inflamatuvar (iltihabi) bir periferik sinir sistemi hastalığıdır.

 4. Akut dissemine ensefalomyelit (ADEM): Çeşitli nörolojik belirtiler yanında bilinç bozukluğuna da yol açabilen, çoğunlukla aşı veya infeksiyonları takiben ortaya çıkan bir santral sinir sistemi hastalığıdır.

 5. Kronik inflamatuvar demyelinizan polinöropati (CIDP): Tekrarlayıcı veya ilerleyici seyir gösterebilen, periferik sinir sisteminin inflamatuvar bir hastalığıdır.

 6. Polimiyozit/dermatomiyozit: Bacak ve kolların gövdeye yakın bölümlerinde kuvvet kaybı ile seyreden, kasları etkileyen inflamatuvar bir hastalıktır.

 7. Nöromiyelitis optika (Devic hastalığı): Omuriliği ve görme sinirini etkileyerek görme kaybı ve felçlere neden olabilen santral sinir sistemi hastalığıdır.

 8. Nöro-Behçet sendromu(NBS): Behçet hastalığının santral sinir sistemini etkilemesi sonucu görülen bir tablodur.

 9. Sinir sistemi vaskülitleri: Damarların inflamatuvar hastalığıdır.

 10. Paraneoplastik nörolojik hastalıklar: Vücudun herhangi bir yerindeki tümörün uzak etkilerine bağlı olarak görülen nörolojik hastalıklar grubudur.

 11. Diğerleri (Lambert-Eaton myastenik sendromu, Isaac sendromu, monoklonal gamapati ile ilişkili nöropatiler..)